03/04


Seksueel geladen muziek, tijdschriften, televisie en films zetten jongeren er toe aan eerder aan seks te beginnen omdat ze misschien als een soort virtueel voorbeeld gelden.

"Dit is de eerste keer dat we laten zien dat hoe jonger kinderen worden blootgesteld aan seks in de media, hoe eerder ze seks hebben", aldus Jane Brown van de Universiteit van North Carolina, die een groot onderzoek heeft afgerond.

Eerder onderzoek beperkte zich voornamelijk tot televisie, maar nu zijn 1017 adolescenten tussen twaalf en veertien jaar twee jaar lang bevraagd over niet minder dan 264 onderwerpen - films, tv-programma's, muziek en tijdschriften - die op hun seksuele lading werden geanalyseerd.

Blanke jongeren die via de media het meest aan seks bloot stonden blijken 2,2 keer zoveel eerder aan seks te doen tussen hun veertiende en hun zestiende, dan jongeren die minder seksbeladen media tot zich namen.

Bij zwarte jongeren was het effect minder uitgesproken, aldus de studie, omdat zij misschien al meer seksuele ervaring hadden dan de blanke jongeren, toen het onderzoek begon en ze dus ook minder werden beïnvloed door de media.

Het onderzoek werd op verschillende scholen in North Carolina uitgevoerd, maar besloeg nog niet de gevolgen van seksueel materiaal op internet, omdat aan het begin van de studie in 2001 nog betrekkelijk weinig jonge adolescenten toegang hadden tot internet.

Maar de onderzoekers willen in de toekomst ook web-materiaal laten meewegen. "Er zijn talloze onderzoeken geweest die in de loop der jaren hebben vastgesteld dat geweld in de media gewelddadig gedrag onder kinderen veroorzaakte. Gezien die uitkomsten zou het verstandig zijn om niet nog eens tientallen jaren te wachten met de constatering dat de media ook een belangrijke bron vormen voor de seksuele normen van jongeren", aldus de onderzoekers.

Bron : Het Belang van Limburg