Bron : De Stentor.nl


1 NOVEMBER 2006 - ZWOLLE - Zes Zwolse vrijwilligers van Scharlaken Koord staan te trappelen om prostituees in eigen stad een steuntje in de rug te bieden. De maatschappelijke betrokkenheid is er, de expertise - na dik een jaar voorbereiding - ook, alleen het geld is een probleem.
‘Ongeveer de helft van alle prostituees in Nederland zou er het liefst mee ophouden. De helft!’ De Zwolse Margreet Balkenende kan haar verbazing nauwelijks onderdrukken. Ze is een van de zes Zwollenaren die zich als vrijwilliger bij Scharlaken Koord hebben gemeld.


De moeder van twee tienerkinderen ziet met lede ogen aan hoe ‘versekst’ de Nederlandse maatschappij is geraakt. ‘Seks en liefde zijn losgekoppeld geraakt. Volgens mij ontstaan er steeds meer problemen door de beeldvorming in de media. Voor mij hoort seks thuis in een liefdesrelatie.’


Toen politica Esmé Wiegman dik een jaar geleden een brainstormsessie belegde, was de interesse van de psychiatrisch verpleegkundige snel gewekt. Gaandeweg dit jaar heeft ze de seksbranche beter leren kennen. Tijdens een oriënterend gesprek in de Zwolse vrouwengevangenis zag ze de vicieuze cirkel waarin sommigen zich bevinden. ‘Er werken daar twee maatschappelijk werkers op 150 gedetineerde vrouwen. De illegale gevangenen hebben geen recht op maatschappelijke hulpverlening en spreken vaak de Nederlandse taal niet. Als ze via het criminele circuit of de prostitutie in de gevangenis zijn beland, is dat meestal de enige weg die ze kennen.’ Scharlaken Koord is er voor alle prostituees. Zelfs als ze weer naar het land van herkomst gaan. ‘In bepaalde landen is al een netwerk opgezet om kijken waar ondersteuning gegeven kan worden bij terugkomst.’


Als vrijwilliger heeft Balkenende inmiddels geleerd dat betaalde seks in alle lagen van de samenleving voorkomt. ‘Van sommige vrouwen weten de echtgenoot en kinderen van niets.’


Uitstappen is makkelijk gezegd, maar een stuk moeilijker gedaan, weet Balkenende inmiddels. ‘Prostituees hebben vaak een sterke behoefte aan maatjes om sociale en maatschappelijke isolementen te doorbreken en opnieuw de weg te vinden in de maatschappij.’ Als vrijwilliger zou ze de vrouwen graag een luisterend oor bieden, praktische hulp verlenen bij het zoeken naar werk, passende huisvesting, uitkering of vergunning. ‘Wij doen dit uit maatschappelijke betrokkenheid, omdat we iets voor deze vrouwen willen betekenen, maar kunnen eigenlijk niet zonder de kennis en ervaring van een professionele kracht.’


De ervaring van Scharlaken Koord is dat de drempel voor prostituees naar reguliere hulpverleningsinstanties groot is. ‘Dit is een specifieke doelgroep, met specifieke problemen. Deze groep heeft expliciet behoefte aan hulpverleners die aan een half woord genoeg hebben.’


‘Soms weten echtgenoot en kinderen van niets’