Weergegeven resultaten: 1 t/m 25 van 25
 1. #1
  Geregistreerd
  9 oktober 2005
  Last Online
  Vandaag @ 20:26
  Berichten
  37.626
  Discussies
  4488
  Thanks
  46
  Thanked
  10.755 in 6.440 posts

  Standaard Hoerenlopen is niet normaal

  Bron : Trouw.nl

  door Karina Schaapman

  Vrijwillige prostitutie is in Nederland sinds zes jaar legaal en dus normaal. Deze week nog pleitte GroenLinks ervoor om prostituees een ’startsubsidie’ te geven. Politica Karina Schaapman, zelf ex-prostituee, moet er niks van weten. Prostitutie is géén gewoon beroep, vindt zij. En prostituees werken zelden vrijwillig. Karina Schaapman doet een moreel appèl aan de hoerenloper, veroorzaker van al het leed. „Staan klanten er wel eens bij stil wat zij met hun seksvraag veroorzaken?”
  Het oudste beroep ter wereld is de oudste vorm van vrouwenonderdrukking. De seksindustrie verdient gigantische bedragen aan vernedering en uitbuiting van vrouwen. Maar prostitutie gelijkstellen aan onderdrukking is zoiets als vloeken in de kerk. Wanneer ik in het publieke debat volhoud dat prostitutie géén normaal beroep is, haasten belangenorganisaties zich om mijn uitspraken te ontkrachten. „De vrijgevochten prostituee heeft een sofinummer en een boekhouder betaalt haar belasting. Het verkopen van haar seksuele diensten is niet vernederend”, zegt belangenvereniging De Rode Draad.

  De opvattingen in Nederland over het verschijnsel prostitutie zijn zeer divers. Ze vertalen zich in de uiteenlopende standpunten van politieke partijen over de gewenste houding van de overheid ten aanzien van prostitutie. Deze houding varieert van ontkennen, aanvaarden en regelen, tot verbieden, gedogen of combinaties daarvan. De heersende opinie luidt dat als een vrouw of man op vrijwillige basis kiest voor de prostitutie, hij of zij dat zelf moet weten. Een moreel oordeel is taboe.

  Maar onderscheiden wat onvrijwillig en vrijwillig is, blijft een probleem. In hoeverre is vrijwillig echt vrijwillig?

  In de praktijk blijkt dat de meerderheid van de prostituees wereldwijd nog altijd gedwongen wordt dit werk te doen. Zeker is dat onvrijwilligheid als gevolg van economische noodzaak, bij prostituees uit het buitenland veel voorkomt. Prostitutie onder lichamelijke dwang, dreiging of gebruik van geweld is wijdverbreid. Onvrijwillige prostitutie en exploitatie hangen nauw samen met afhankelijkheid en macht.

  Eind 19de eeuw werd in Nederland het bestaan van prostituees voor mannen noodzakelijk geacht. Mannen moesten altijd seksuele bevrediging kunnen vinden, anders werd hun gezondheid aangetast. De arts Aletta Jacobs verzette zich tegen deze zienswijze. Zij sprak historische woorden tot een professor die beweerde dat prostitutie bestond opdat de man zijn driften kon uitleven. „Indien dat werkelijk uwe meening is, zijt ge zedelijk verplicht uw dochters voor dit doel beschikbaar te stellen.”

  Vanaf de jaren zestig nam de seksualisering van de samenleving een enorme vlucht. Makkelijker dan voorheen werden vrouwen gezien als te exploiteren objecten.

  Na aanhoudende verhalen over misstanden werden er tijdens de jaren zeventig en tachtig belangenorganisaties voor prostituees opgericht, en belandde het prostitutiebeleid weer op de politieke agenda.

  In het denken over prostitutie speelde een lobby vanuit de feministische beweging een niet onbelangrijke rol. Die droeg met verve de overtuiging uit dat de prostituee heus geen zielig slachtoffer hoefde te zijn. De vrouw die er vrijwillig voor koos, was een vrouw die haar seksualiteit krachtig in eigen hand had genomen. Prostitutie als teken van emancipatie.

  De gemeenten, die decennialang hadden ervaren dat prostitutie niet valt uit te roeien, voerden intussen een politiek van gedogen. Ze richtten zich voornamelijk op het bestrijden van overlast.

  Begin jaren tachtig werd onder feministes en belangenorganisaties de volgende opvatting populair: als prostitutie niet langer wordt bestreden, maar geaccepteerd als een gewoon maatschappelijk gegeven, dan kunnen de gemeenten eisen gaan stellen. Door juridische erkenning worden normale arbeidsverhoudingen mogelijk. Erkenning van het beroep, de prostituee dezelfde rechten en plichten geven als andere werknemers hebben, zou bijdragen aan haar emancipatie en welzijn.

  Deze zienswijze vond breed ingang. Ook de landelijke overheid nam haar over. In 2000 werd het bordeelverbod opgeheven. Feitelijk ging niet het bordeelverbod, maar het souteneursverbod (artikel 250 bis) eraan. Met de opheffing waren voortaan alle vormen van souteneursschap, en niet alleen de ’pandgebonden’ varianten, niet langer strafbaar. Souteneur werd een legaal beroep, prostitutie officieel erkend als een zelfstandige bedrijfstak.

  In 2005 onderzocht ik samen met collega-raadslid Amma Asante hoe de wet uitpakte in de praktijk. Dat leverde de notitie ’Het onzichtbare zichtbaar gemaakt’ op. Wij constateerden dat, vijf jaar na invoering van de wet, de positie van de meeste prostituees niet verbeterd was.

  Op papier geldt dat het onvrijwillig in de prostitutie brengen of houden of het profiteren daarvan strafbaar is, evenals het in prostitutie brengen of houden van minderjarigen of het in het buitenland werven van vrouwen voor prostitutie. Op papier is werken in de prostitutie zonder geldige verblijfsvergunning strafbaar, evenals het tewerkstellen van illegale prostituees. Die strafbaarheid zorgde ervoor dat de misstanden veelal voorkomen in de schimmige sectoren: de straat- en thuisprostitutie, de escort en 06-prostitutie.

  In Amsterdam wordt de escortbranche weliswaar komende maand vergunningplichtig gemaakt, maar voor de snelgroeiende webcam-seksmarkt is nog niets geregeld, en in de al vergunde bedrijven gaat nog steeds te veel mis.

  Dat werd bevestigd in 2005 door criminoloog Frank Bovenkerk, in zijn onderzoek op de Wallen: „Verreweg de meeste prostituees leven nog steeds met mannen die op een of andere manier van hen profiteren, en bij een deel daarvan komt dwang en uitbuiting voor.”

  Er is dus nauwelijks sprake van beheersing en regulering. Het lijkt wel of juist door opheffing van het souteneursverbod de politie nog machtelozer komt te staan tegenover pooiers die om de prostituees in de legale bedrijven heen hangen. Zij heeft te weinig bevoegdheden en middelen om aangiften van mishandeling op te nemen en om in te grijpen. Uit angst voor represailles durven prostituees nog altijd niet naar de politie te stappen.

  „Wij kunnen de dagelijkse confrontatie met vrouwen die eigenlijk verkracht worden, niet meer aan”, zei zedencontroleur Ron in oktober 2005 tegen NRC Handelsblad. „We zitten hier middenin de moderne slavernij!” Hij vertelde wat hij en zijn collega elke dag aantreffen: meisjes die onder de blauwe plekken zitten, of die jongensnamen op hun borsten getatoeëerd hebben, en pooiers die met harde hand hun territorium verdedigen.

  Tijdens ons eigen onderzoek vertelden veel prostituees dat ze er niets voor voelen om als erkend prostituee geregistreerd te staan. Ook zijn ze niet of nauwelijks bereid belasting te betalen over hun vaak zuurverdiende geld. Dat werd ook bevestigd door onderzoekers van de hulporganisatie Het Scharlaken Koord. Van de 892 raamprostituees bleken er negentien eventueel bereid te zijn zich te laten registreren. Vrijwel geen enkele prostituee was op de hoogte van regelgeving of arbeidsrechten. Ook kenden zij de belangenorganisaties niet. Prostituees oriënteren zich van tevoren niet op het beroep, ze rollen er gewoonweg in, door omstandigheden. Daarbij wisselen zij veelvuldig van locatie. Daardoor zijn ze sociaal dusdanig geïsoleerd dat ze geen benul van het hulpverleningsaanbod in hun omgeving hebben.

  Een minderheid van de prostituees beweerde weloverwogen te kiezen voor het vak. Niettemin erkenden ook zij dat ze veel te maken krijgen met vernedering, geweld en uitbuiting. Het vak kent ongewoon veel beroeps- en gezondheidsrisico’s. Daarom zien veel van deze vrouwen en jongens voor zichzelf geen carrière in de prostitutie weggelegd. Ze oefenen het vak alleen tijdelijk uit.

  En de hoerenlopers? Zij willen voornamelijk goedkope en anonieme seks en ze zijn niet bereid meer te betalen. Het maakt hun niet uit onder welke omstandigheden de vrouwen werken.

  Landen om ons heen worstelen met hetzelfde vraagstuk. Binnenkort wordt er in Duitsland een wetsvoorstel voorgelegd dat klanten strafbaar wil stellen die gebruikmaken van gedwongen prostitutie. In Zweden, waar een even feministische lobby als in Nederland tot radicaal andere conclusies kwam, is de hoerenloper sowieso strafbaar. Daar domineert de visie dat in een samenleving waarin man en vrouw gelijk zijn, je geen vrouwen koopt. Het verbod op prostitutie heeft in Zweden een belangrijke signaalfunctie: hoerenlopen is daar niet ’normaal’. Maar verbieden, leert het Zweedse model in de praktijk, bant prostitutie helaas niet helemaal uit. Blijkbaar is ook dat de oplossing niet.

  Opvallend genoeg speelt de klant in het Nederlandse prostitutiebeleid geen enkele rol. Hij wordt nauwelijks gecorrigeerd of strafrechtelijk aangesproken op zijn gedrag. Dat is merkwaardig. Blijkbaar is het vanzelfsprekend dat de klant een seksuele behoefte heeft die onder alle omstandigheden bevredigd dient te worden.

  Waarom eigenlijk? Het wordt hoog tijd dat wij eisen stellen aan het morele besef van jongens en mannen. Bepaalde seksuele wensen zijn niet ’normaal’, en fantasieën en verlangens hoeven niet altijd bevredigd.

  Staan klanten er wel eens bij stil wat zij met hun seksvraag veroorzaken?

  In Nederland moet je minimaal achttien jaar oud zijn om als prostituee te mogen werken. Een achttienjarige prostituee heeft klanten in alle soorten, maten en leeftijden. Zij krijgt te maken met mannen die haar met weinig respect behandelen, met agressie, jaloezie, drugs, ziektes. Dat vraagt minimaal om een volgroeid lichaam, om kennis van zaken en een stevige persoonlijkheid.

  Hoeveel achttienjarige prostituees voldoen aan die eisen? Toch is deze leeftijdsgroep zeer gewild. Hoeveel klanten kan een prostituee fysiek verwerken op een dag zonder haar intieme delen te beschadigen? Het is een feit dat veel prostituees drugs en alcohol gebruiken. Om het werk te kunnen volhouden, zullen zij hoe dan ook een deel van zichzelf, tijdelijk of permanent, moeten uitschakelen. Kunnen geld, zogenaamd aardige klanten of goede arbeidsomstandigheden en het arbeidsrecht dit compenseren? Zijn klanten zich werkelijk bewust van wat zij van achttienjarigen vragen?

  Op z’n minst zou de overheid vanuit haar beschermende taak, de leeftijdsgrens van eenentwintig jaar moeten aanhouden.

  Ik geef op scholen voor voortgezet onderwijs, roc’s en andere, regelmatig gastlessen over prostitutie. Leerlingen weten mij van tevoren meestal drie dingen te vertellen.

  „Het is legaal, dus normaal.”

  „Het is makkelijk geld verdienen.”

  En: „Die geile wijven willen het toch zelf.”

  Verontrustend veel mannelijke scholieren – de toekomstige klanten dus – denken dat prostituees seksueel onverzadigbaar zijn.

  In die gesprekken valt mij op hoezeer muziek en beeldcultuur het denken en doen van deze kwetsbare leerlingen beïnvloeden. Ze romantiseren en imiteren de pimps en ho’s van MTV en TMF. De wereld van bling bling is aanlokkelijk en voor sommigen een leefstijl. Het pimpen geeft jongens statusverhoging. Meisjes tonen in dit soort gesprekken geen enkel gevoel van eigenwaarde. Zij vinden het normaal dat ze de rol van pijpmeisje vervullen en daar ook iets aan goederen of geld overhouden. „Het is gewoon zaken doen”, zeggen ze schouderophalend. De schadelijke kanten en risico’s zien ze niet. Seks voor ’iets’ is voor hen niet hetzelfde als prostitutie.

  Opvallend genoeg praten zowel jongens als meisjes graag over normen en waarden, over wat echt is en onecht, wat goed is en slecht. Maar het lijkt wel of het hun ontbreekt aan een moreel kompas.

  De gesprekken met jongeren hebben mij ervan overtuigd dat bewustwording, voorlichting en waarschuwen noodzakelijk zijn om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Wij moeten jongens en mannen laten weten wat voor samenleving wij willen.

  Dat het nodig is hen aan te spreken, bewijzen de vele klantenwebsites die wereldwijd in opmars zijn. In Nederland heeft de website hookers.nl 70.000 geregistreerde leden. Internet is een enorme stimulans voor de seksindustrie, het sekstoerisme, kinderporno en vrouwenhandel. Tegenwoordig kan iedere klant op het web anoniem zijn vraag naar seks formuleren, en mensenhandelaren voorzien graag in die behoefte. Hookers.nl leert dat de meeste klanten geen onderscheid maken tussen gedwongen of vrijwillige prostitutie. En vrouwen in kwetsbare situaties zijn altijd bereid voor weinig geld veel te doen.

  De bezoekers van hookers.nl beoordelen vrouwen op hun geleverde seksdiensten. Er is geen enkele compassie met een vrouw die in erbarmelijke omstandigheden verkeert. Klaagt zij over pijn, is zij passief of vertoont ze tekenen van aversie tegen de wens van de klant, dan wordt zij als onvoldoende, slecht of matig beoordeeld. Gewillig, goedkoop en zonder condoom scoren het best.

  Klanten wijzen elkaar de weg, en zo ontstaat er wereldwijd een gesloten gemeenschap van gelijkgestemden die elkaar niet corrigeren, maar bevestigen en stimuleren. Is een bepaalde sekswens in Nederland onbetaalbaar of strafbaar, dan tippen andere klanten wel in welk land je met welk reisbureau waar terechtkan. Vaak gaat het dan om seks met minderjarigen.

  In de strijd tegen seksuele uitbuiting zou de overheid de moed en ambitie moeten tonen om de seksindustrie – die directe schade toebrengt aan vrouwen en de samenleving – drastisch te beperken. Gemeenten moeten bij het verbieden van straatprostitutie en het sluiten van tippelzones het lef hebben om te zeggen: wij doen dit omdat we het ontoelaatbaar vinden dat vrouwen op een mensonwaardige manier onder slechte arbeidsomstandigheden seksueel worden uitgebuit. En niet omdat het te veel overlast voor de buurt veroorzaakt.

  Het lijkt mij niet wenselijk om uit mededogen met de vrouwen méér prostitutiebedrijven toe te staan en tippelzones te faciliteren. Of om prostituees een startsubsidie te geven, zoals GroenLinks deze week bepleitte. Femke Halsema zei maandag in Het Parool: „Zo’n subsidie zal niet al te hoog hoeven zijn. Maar de gedachte erachter is dat vrouwen zich zelfstandig kunnen ontplooien.” Blijkbaar is GroenLinks ervan overtuigd dat het alleen gaat om arbeidsvoorwaarden en omstandigheden – terwijl ieder onderzoek bewijst dat prostituees meestal niet vrij en zelfstandig zijn, ook al zouden hoerenlopers, exploitanten en belangenorganisaties dat nog zo graag willen. Zo gaat GroenLinks wel heel makkelijk voorbij aan de ongelijkwaardige machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen.

  Helaas. Door het ontbreken van publieke verontwaardiging is er nauwelijks politieke druk om wet- en regelgeving te verbeteren. Toch zal de politiek een antwoord moeten vinden op vele vragen. Wat willen we en wat kunnen we regelen? Hoe handhaven we die regels? Hoe brengen we misstanden in de prostitutie naar buiten? Wie is verantwoordelijk?

  De overheid kan veel meer doen om klanten en exploitanten bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij kan hen via het strafrecht en bestuursrecht corrigeren. Klanten zijn de veroorzakers van de misstanden. Zij hebben, nu de overheid prostitutie heeft gelegaliseerd, geen excuus meer om nog langer gebruik te maken van de illegale branch of van gedwongen prostitutie. Niets staat de overheid in de weg om hoerenlopers te straffen.

  Websites die aanzetten tot seksueel misbruik van vrouwen, jongens en kinderen, moeten we actief opsporen en strafrechtelijk aanpakken – óók als het misbruik over de grens plaatsvindt.

  Het feit dat prostitutie altijd heeft bestaan, is geen excuus. En alles begint met stoppen onszelf wijs te maken dat sekswerk gewoon werk is
  Ieder voordeel heb zijn nadeel............

 2. #2
  Geregistreerd
  9 oktober 2005
  Last Online
  27 januari 2013 @ 20:40
  Locatie
  Euregio
  Berichten
  1.451
  Discussies
  142
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Weer zo een goede mens aan het werk.

  IK werk ook niet vrijwillig...:green_smi Karinatje, kunt je eens wat over me schrijven aub?

  Nu heb ik een emmertje voor mijn traantjes nodig...:angryfire ...

 3. #3
  Geregistreerd
  26 februari 2006
  Last Online
  22 december 2013 @ 18:10
  Locatie
  Milan/rotterdam/Brüggen en vv
  Berichten
  1.152
  Discussies
  52
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Lächeln

  wordt tijd dat ze eens een dagje naast me komt liggen in het zonnetje bij Gt krijg je weer een heel ander verhaal:p

  saluti Little Diablo
  Little Don of Golden time:guilty[1]

  " rispetto per una donna "

 4. #4
  Geregistreerd
  10 oktober 2005
  Last Online
  8 februari 2021 @ 18:11
  Berichten
  2.893
  Discussies
  492
  Thanks
  531
  Thanked
  721 in 231 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Karina Schaapman
  De bezoekers van hookers.nl beoordelen vrouwen op hun geleverde seksdiensten. Er is geen enkele compassie met een vrouw die in erbarmelijke omstandigheden verkeert.

  Klanten wijzen elkaar de weg, en zo ontstaat er wereldwijd een gesloten gemeenschap van gelijkgestemden die elkaar niet corrigeren, maar bevestigen en stimuleren. Is een bepaalde sekswens in Nederland onbetaalbaar of strafbaar, dan tippen andere klanten wel in welk land je met welk reisbureau waar terechtkan. Vaak gaat het dan om seks met minderjarigen.
  Blijkbaar lezen ze alle verhalen van Jip & Janneke en CUUP niet, slechts twee voorbeelden van waar wel compassie heerst.

  Daarnaast corrigeren wij elkaar wel, misschien niet zoals zij precies bedoelt of het wenst maar deze community spreekt zeker wel andere beren aan op uitspraken die niet respectvol zijn. Ook tijdens de bezoeken wordt hier over gesproken.

  Natuurlijk zijn er altijd wandelaars die dat niet interesseert maar ze scheert zie hier allemaal over één kam.

  Tiga, die hoopt dat het in Duitsland niet zo ver komt als in Zweden...
  Sex is not the answer, it's the question. "Yes" is the answer.

 5. #5
  Geregistreerd
  15 oktober 2005
  Last Online
  9 maart 2009 @ 21:12
  Berichten
  1.608
  Discussies
  94
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door (Karina S)
  Blijkbaar is het vanzelfsprekend dat de klant een seksuele behoefte heeft die onder alle omstandigheden bevredigd dient te worden.
  Nou, alle, dat lijkt me wat overdreven. Maar gegeven de geschiedenis van de mensheid is het blijbaar wel vanzelfsprekend dat mannen sexuele behoeftes hebben die betaald door vrouwen/meisjes (en soms mannen/jongens) worden ingevuld. Kun je het mee eens zijn of niet, maar dan is dat toch niet alleen cultureel bepaald? Prostituie komt in vrijwel alle culturen voor. Dus simpelweg verbieden is net zo suf als geweld verbieden en denken dat dat voldoende is.

  Waarom eigenlijk? Het wordt hoog tijd dat wij eisen stellen aan het morele besef van jongens en mannen. Bepaalde seksuele wensen zijn niet ’normaal’, en fantasieën en verlangens hoeven niet altijd bevredigd.
  Why not? Mits een prostituee niet gedwongen wordt, lijkt me weinig mis met het (betaald) bevredigen van sexuele behoeftes.

  En leuker nog: wie zijn die 'wij'? Vrouwen? Ik denk niet dat veel mannen die ideeën zullen steunen...

  Het onderdrukken van verlangens is schadelijker dan eraan toegeven. Wat voor ellende heeft het onderdrukken (m.n. door de kerk) van sexuele behoeftes niet opgeleverd?

 6. #6
  Geregistreerd
  9 mei 2006
  Last Online
  2 oktober 2022 @ 21:50
  Berichten
  2.931
  Discussies
  34
  Thanks
  10
  Thanked
  2.566 in 1.366 posts

  Cool Wat ook niet normaal is.....

  Wat ook niet normaal is, is dat een van nature niet monogame diersoort zich vanuit een cultureel/religieus standpunt verplicht voelt om uitsluitend monogame relaties aan te gaan. De natuurlijke behoefte van de mannetjes van deze diersoort om zoveel mogelijk vrouwtjes te bevruchten komt op deze manier in het gedrang. En omdat deze natuurlijke behoefte essentieel is voor het overleven van de soort, zal hij zo sterk zijn dat hij niet altijd in bedwang kan worden gehouden. De natuur is nu eenmaal wreed.....

  Er moet in deze maatschappij absoluut een uitlaatklep zijn voor deze behoefte, ten minste, zolang de monogamie als enige juiste relatievorm gezien word. Natuurlijk een leuke 19e eeuwse one-liner: dat wanneer je dit onderschrijft, je je dochters ter beschikking van de prostitutie moet stellen. Maar aan de andere kant: omdat je elke dag een primaire behoefte aan voedsel hebt, hoef je toch ook je zoons niet verplicht boer te laten worden, of wel soms?

  Om te zeggen dat mannen vanwege deze behoefte (mede) schuldig zijn aan al het leed dat vrouwen in de wereld aangedaan word is een beetje kort door de bocht, om in PvdA terminologie te blijven. OK, mevrouw Schaapman zal in haar tijd als prostituee best dermate slechte ervaringen met mannen gehad hebben dat ze voor de rest van haar leven een hekel aan ze heeft. Maar hoe kan je in godsnaam de wandelaar strafbaar stellen als hij een niet-vrijwillige dame bezoekt? Hoe herkent een wandelaar een niet-vrijwillige dame? Als de overheid, met al haar opsporingsinstansies, de niet-vrijwillige dames er niet tussenuit kan pikken, waarom zou een individuele wandelaar dit dan wel kunnen?

  Nee, met dit soort wetten legt een overheid de verantwoordelijkheid, die ze zelf duidelijk niet aankan, neer bij de individuele wandelaar. Een zeer slechte zaak.

  Aldus,
  Jan Wandelaar


  P.S.
  Die clips op de diverse muziekzenders helpen i.d.d. niet echt bij het onderdrukken van bepaalde behoeften:D
  Laatst gewijzigd door Willem2; 22 oktober 2006 om 20:37
  Keep on Walking.....

 7. #7
  Geregistreerd
  9 oktober 2005
  Last Online
  27 januari 2013 @ 20:40
  Locatie
  Euregio
  Berichten
  1.451
  Discussies
  142
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Ik denk dat zo een extreem domme comment hoe van Karinatje in een duitse help-organisatie niet mogelijk is. Ook in D-land hebben we veel te veele droemers en idiooten. Maar daar is toch een beetje meer reality dan (v.m.) in NL.

  Persoonlijk denk ik dat goede leden/mods/admins betere kennisse van de p6 en de background over de dingen hebben dan deze goede mensen.
  Ze droemen teveel. Misschien heben ze ook de publicity nodig. Het zijn meestendeels vrouwen met een help-syndroom.

  Een admin collega van de duitse foren is zeer engaged in de duitse scene. Soms denk ik dat help-organisaties (zonder belang in welke land) niet precies weten hoe dat aan de basis loept.

  Wat ze alle goed kunnen: dom praten pover dingen waar ze niets van begrijpen.

  neukie
  soms zonder illusies

 8. #8
  Geregistreerd
  9 oktober 2005
  Last Online
  Vandaag @ 20:26
  Berichten
  37.626
  Discussies
  4488
  Thanks
  46
  Thanked
  10.755 in 6.440 posts

  Standaard

  http://www.uitzendinggemist.nl/index...a44ddbac188c2c  Mevr Schaapman was in dat programma om het geheel nog eens duidelijk uit te leggen. Enige historie waarom mevr Schaapman tot deze gedachtengang is gekomen.
  Als het niks is dan heb je nog een bevlogen kok ( heb je misschien meer aan )

  Groeten Willem


  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Willem2
  Bron : AD.nl / Relatie


  Mannen en vrouwen doen niet voor elkaar onder wat betreft vreemdgaan. Recent onderzoek toont aan dat 25 procent van de mannen en 27 procent van de vrouwen vreemdgaat. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bij bijna 40 procent van de gescheiden stellen overspel de oorzaak van de breuk is.


  .’’
  zie : https://www.ijsberenforum.com/forum/showthread.php?t=3592
  Ieder voordeel heb zijn nadeel............

 9. #9
  Geregistreerd
  26 maart 2006
  Last Online
  12 september 2022 @ 10:03
  Berichten
  907
  Discussies
  11
  Thanks
  706
  Thanked
  79 in 55 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jan_Wandelaar
  Die clips op de diverse muziekzenders helpen i.d.d. niet echt bij het onderdrukken van bepaalde behoeften:D
  Al die halfnaakte babes - suggestieve bewegingen incluis - nodigen je als het ware uit om zich eens stevig te laten "pakken"... De wat simpeler (of kwaadwilliger) medemens zou dat tenminste toch wel eens kunnen denken, of zou kunnen menen dat alle meiden zo wel zijn. Daar komen dan natuurlijk geheid vele misverstanden of drama's van...

  Maar die clips mogen dus natuurlijk wel...

 10. #10
  Geregistreerd
  9 oktober 2005
  Last Online
  Vandaag @ 20:26
  Berichten
  37.626
  Discussies
  4488
  Thanks
  46
  Thanked
  10.755 in 6.440 posts

  Standaard Te weinig oog voor prostituee

  AMSTERDAM - Het Amsterdamse PvdA-gemeenteraadslid Karina Schaapman is teleurgesteld in de landelijke politiek, die weigert hoerenlopers en pooiers aan te pakken. Ze is teleurgesteld in de christelijke politici, maar ook in haar eigen PvdA. ..............................
  http://www.nd.nl/Document.aspx?docum...ikel&id=104881
  Ieder voordeel heb zijn nadeel............

 11. #11
  Geregistreerd
  9 oktober 2005
  Last Online
  Vandaag @ 20:26
  Berichten
  37.626
  Discussies
  4488
  Thanks
  46
  Thanked
  10.755 in 6.440 posts

  Standaard Hoerenlopen is niet normaal

  Vrijwillige prostitutie is in Nederland sinds zes jaar legaal en dus normaal. Deze week nog pleitte GroenLinks ervoor om prostituees een ’startsubsidie’ te geven. Politica Karina Schaapman, zelf ex-prostituee, moet er niks van weten. ..................
  http://www.trouw.nl/opinie/letter-en...cle1389760.ece
  Ieder voordeel heb zijn nadeel............

 12. #12
  Geregistreerd
  6 juni 2006
  Last Online
  20 september 2022 @ 22:36
  Berichten
  200
  Discussies
  7
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Jullie zijn in sommige stellingen heel grof.
  Een 18jarige is echt jong, van geest en van lichaam. Ik ga hier ook geen kroontje op zetten want ik hou ook van jonge meiden en ga er ook mee kameren. Net omdat ze zo onschuldig zijn.
  Maar ik vind ook dat ze van mij deze minimum leeftijd gerust naar boven mogen halen voor mijn eigen gemoedsrust. Als er geen 18jarige dames zijn zal ik even tevreden met 22jarige dames naar de kamer gaan. En tussen 18 en 22 ligt veel verschil. Iemand van 18 droomt nog van idealen, iemand van 22 beseft al lang dat deze idealen niet haalbaar zijn. Het zou veel jonge dames minder kapot maken dan ze nu worden kapot gemaakt door klanten. Dan heb ik het niet zozeer over het lichamelijke maar wel over het psychische. Iemand van 18 is veel vatbaarder voor commentaar dan iemand van 22+. Ook het drugsverhaal is hier op zijn plek. Iemand van 18 is veel vatbaarder voor verslaving dan de iets oudere dames.
  Soms hoor ik uitspraken van ijsberen dat ik denk...nou nou nou. Ik weet dat het meestal ontzettend grote bullshit is van grootblazers, maar stel je voor dat je als 18jarige zo een dingen hoort. Je zou voor minder beginnen vluchten in drugs.

 13. #13
  Geregistreerd
  25 december 2008
  Last Online
  13 april 2009 @ 21:57
  Berichten
  21
  Discussies
  1
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Nou ja... Dan ben ik maar niet normaal....

 14. #14
  Geregistreerd
  25 december 2008
  Last Online
  13 april 2009 @ 21:57
  Berichten
  21
  Discussies
  1
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door janm Bekijk bericht
  Iemand van 18 droomt nog van idealen, iemand van 22 beseft al lang dat deze idealen niet haalbaar zijn.
  Kom op zeg.. Dit is wel erg kortzichtig.. Ik ben er ook best wel voor dat de leeftijd omhoog zou worden getrokken, maar dan wel voor andere redenen dat deze. Iemand van 18 hoeft niet per definitie ook vatbaarder te zijn voor al je opmerkingen en drugs.. Ik denk dat een meid van 22 jaar ook heel vatbaar hiervoor zou zijn.. Volgens jouw redenering zouden we het helemaal moeten afschaffen, want je kunt nooit weten...

  Ik ben het ermee eens dat we allemaal zouden moeten nastreven dat gedwongen prostitutie wordt uitgebannen (is niet reeel, besef ik ook.. Maar wel een wens), maar de leeftijd is niet de belangrijkste factor voor een dame om aan de drugs te geraken..

 15. #15
  Geregistreerd
  11 november 2005
  Last Online
  13 december 2016 @ 14:09
  Locatie
  Europa
  Berichten
  7.139
  Discussies
  309
  Thanks
  2.613
  Thanked
  3.185 in 1.082 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door janm Bekijk bericht
  Een 18jarige is echt jong, van geest en van lichaam. Ik ga hier ook geen kroontje op zetten want ik hou ook van jonge meiden en ga er ook mee kameren. Net omdat ze zo onschuldig zijn.
  Maar ik vind ook dat ze van mij deze minimum leeftijd gerust naar boven mogen halen voor mijn eigen gemoedsrust. Als er geen 18jarige dames zijn zal ik even tevreden met 22jarige dames naar de kamer gaan. En tussen 18 en 22 ligt veel verschil. Iemand van 18 droomt nog van idealen, iemand van 22 beseft al lang dat deze idealen niet haalbaar zijn.

  Dan heb ik het niet zozeer over het lichamelijke maar wel over het psychische. Iemand van 18 is veel vatbaarder voor commentaar dan iemand van 22+. Ook het drugsverhaal is hier op zijn plek. Iemand van 18 is veel vatbaarder voor verslaving dan de iets oudere dames.
  Ik ben het helemaal met deze ijsbeer eens.

  Ik val meestal toch op dames die 22 jaar of ouder zijn ik wil met een vrouw naar de kamer en niet met een kind wat ook nog 18 jaar kan zijn.
  mijn voorkeur ligt dan ook rond de 24 jaar.

 16. #16
  Geregistreerd
  2 november 2005
  Last Online
  Vandaag @ 09:30
  Locatie
  Close 2 Paradise
  Berichten
  2.349
  Discussies
  58
  Thanks
  2.143
  Thanked
  1.974 in 669 posts

  Standaard

  Een dronken kerel komt in een kroeg en neemt nog een paar borrels.
  Na een poosje gaat hij naar buiten, loopt naar de eerste de beste auto,
  draait de tankdop eraf en gaat in te tank staan plassen. De eigenaar
  van die auto loopt er naartoe en zegt: 'Man,dat is toch niet normaal!'
  Zegt die dronken kerel: 'Nee,dat is super.'

 17. #17
  Geregistreerd
  16 november 2008
  Last Online
  1 januari 2016 @ 21:52
  Locatie
  Staphorst
  Berichten
  1.279
  Discussies
  76
  Thanks
  106
  Thanked
  150 in 23 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jansen Bekijk bericht
  Ik ben het helemaal met deze ijsbeer eens.

  Ik val meestal toch op dames die 22 jaar of ouder zijn ik wil met een vrouw naar de kamer en niet met een kind wat ook nog 18 jaar kan zijn.
  mijn voorkeur ligt dan ook rond de 24 jaar.
  Een kind van 18 jaar kan wel 24 jaar lijken
  Leeftijd zegt niks over levenservaring...........maar ben eens met het feit dat dames niet te vroeg met dit zware vak moeten beginnen.
  We moeten geen oogkleppen op gaan zetten, hoe sexueel actief is een meisje/vrouw van 18 in het normale leven. tegenwoordig beginnen ze helaas steeds vroeger ermee.
  Als ze de gedachte krijgen om ermee te beginnen zijn ze al beschadigd.......nee ze zijn al beschadigd voor de gedachte....de meesten zullen het niet uit hobby overweging doen.
  Vrouwen die bewuste keuzes maken zijn vrouwen die opgroeien in een beschermd wereldje en weinig van de werkelijke wereld mee maken.
  Maar oke get real...........we gaan er wel mee naar de kamer omdat het oog wat ziet en communiceert met het onderlichaam, en dan is leeftijd niet meer belangrijk voor de meesten (tenzij je op de kamer komt en ontdekt dat het nog niet zindelijk is, absolute minimum leeftijd 18jr. maar dat zal ook vast wel gehanteerd worden door de clubs)
  Al moet ik zeggen als ik soms wat zie lopen in de club dan vraag ik mij ook wel eens af of ze werkelijk de volwassen leeftijd van 18 jaar hebben zo fragile en nog niet volgroeid als ze eruit zien.
  Tegenhouden doe je het toch niet, mochten mijn dochters ooit dit beroep willen gaan doen dan hoop ik dat ze normaal en fatsoenlijk denkende ijsberen tegenkomen die stilstaan bij de dame waarmee ze zijn en niet alleen in cm. denken.Ik probeer ze zo goed mogelijke opvoeding mee te geven maar je weet nooit wat er in zón koppie omgaat of verkeerde vrienden tegenkomt.
  Als ik nu al zie dat de middelste de oudste vaak te slim af is zegt leeftijd absoluut niks over leeftijdgebonden denken.
  Soms hoor ik uitspraken van ijsberen dat ik denk...nou nou nou. Ik weet dat het meestal ontzettend grote bullshit is van grootblazers, maar stel je voor dat je als 18jarige zo een dingen hoort. Je zou voor minder beginnen vluchten in drugs.
  Sowieso of ze 18 of 46 of weet ik veel hoe oud ze zijn, zelfs dan hoeft dat soort taalgebruik niet.

  Gr. JS

  Hallejua..........beminde broeders en zusters
  It´s better to fail in originality, than to be succesful in following

 18. #18
  Geregistreerd
  3 februari 2006
  Last Online
  24 augustus 2013 @ 19:19
  Locatie
  Beekbergen
  Berichten
  122
  Discussies
  7
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Ach..ik ben al jaren niet normaal:green_smi...kan dit ook wel nog bij:D....maar die hogere leeftijd...vanaf 21jaar...ben ik eigenlijk wel voor....


  Nita

 19. #19
  Geregistreerd
  12 februari 2006
  Last Online
  Vandaag @ 20:05
  Locatie
  NRW und Hessen
  Berichten
  24.065
  Discussies
  866
  Thanks
  4.637
  Thanked
  8.651 in 4.858 posts

  Idee

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door janm Bekijk bericht
  En tussen 18 en 22 ligt veel verschil. Iemand van 18 droomt nog van idealen, iemand van 22 beseft al lang dat deze idealen niet haalbaar zijn.
  Ik denk dat janm wel een punt heeft. Niet dat op je 22-ste al je idealen vervlogen zijn maar wel dat er rond je twintigste veel gebeurt.

  Het verschil tussen 18j en 24j is even groot als tussen 24j en 30j, toch is het verschil tussen iemand van 24j en 30j minder groot door de ontwikkeling die je doormaakt dan het verschil tussen iemand van 18j en 24j.

  Natuurlijk generaliseer ik nu want niet een ieder ontwikkelt zich op dezelfde manier en er zijn achtien jarigen die volwassener kunnen zijn dan sommige 24 jarigen. Ik ken Dames van 24j die nog met poppen spelen maar er zijn ook volwassen IJsbeertjes die nog met treintjes spelen :D:p!

  In de meeste clubs kun je overigens alleen maar werken als je Anmeldung dan wel identiteits bewijs in orde is. Wat niet wil zeggen dat in een club nooit een minder jarige dame zal werken. Maar de meeste clubs zullen terecht dat risico niet willen lopen.

  :wink::wink:
  Laatst gewijzigd door Big30; 28 december 2008 om 20:05
  1."L'intelligence? Une question de chimie organique, rien de plus. On n'est pas plus responsable d'être intelligent que d'être bête. "! Paul Léautaud
  2. "Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist Etwas das überwunden werden soll." Friedrich Nietzsche

 20. #20
  Geregistreerd
  10 oktober 2005
  Last Online
  8 februari 2021 @ 18:11
  Berichten
  2.893
  Discussies
  492
  Thanks
  531
  Thanked
  721 in 231 posts

  Standaard

  Met betrekking tot het leeftijdsvraagstuk bestaat er een enquete die hier goed bij aansluit. Meer leesvoer dus vind je hier.
  Sex is not the answer, it's the question. "Yes" is the answer.

 21. #21
  Geregistreerd
  28 mei 2008
  Last Online
  Vandaag @ 16:46
  Berichten
  5.640
  Discussies
  117
  Thanks
  1.859
  Thanked
  4.559 in 1.890 posts

  Standaard

  Iedere normaal denkende hoerenloper weet na afloop van zijn nummertje of de dame gedwongen wordt of niet want de geketende leven zich niet zo uit als de vrije dames

 22. #22
  Geregistreerd
  2 november 2005
  Last Online
  13 december 2018 @ 22:31
  Berichten
  755
  Discussies
  38
  Thanks
  0
  Thanked
  2 in 2 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Dalton Bekijk bericht
  Iedere normaal denkende hoerenloper weet na afloop van zijn nummertje of de dame gedwongen wordt of niet want de geketende leven zich niet zo uit als de vrije dames
  Deze opmerking kwalificeer ik als volkomen BS! Leven dames die worden gedwongen zich niet uit? Get real and wake up! Sommige van de beste dames werken niet vrijwillig. Als dat je graadmeter is dan zit je goed fout.

 23. #23
  Geregistreerd
  6 juni 2006
  Last Online
  20 september 2022 @ 22:36
  Berichten
  200
  Discussies
  7
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Dalton Bekijk bericht
  Iedere normaal denkende hoerenloper weet na afloop van zijn nummertje of de dame gedwongen wordt of niet want de geketende leven zich niet zo uit als de vrije dames
  Waarom denk je dat ze drugs gebruiken? Open je ogen maar.
  Zeker 50% is gedwongen. Hoe komen al die Roemeense/Bulgaarse/Braziliaanse vrouwen in GT? Met een enkel treinticketje? Waarom worden ze gebracht met busjes? Het is niet zwart wit. Het is grijs voor elke vrouw die daar werkt. Slechts weinigen kiezen bewust voor die job. De meeste vrouwen zitten daar door verplichtingen en schulden. Welke tienermeid wil anders een 70 jarige vent pijpen en laten klaarkomen in haar mond voor 75 pleuri?

 24. #24
  Geregistreerd
  3 februari 2006
  Last Online
  24 augustus 2013 @ 19:19
  Locatie
  Beekbergen
  Berichten
  122
  Discussies
  7
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Dalton Bekijk bericht
  Iedere normaal denkende hoerenloper weet na afloop van zijn nummertje of de dame gedwongen wordt of niet want de geketende leven zich niet zo uit als de vrije dames
  Dit is niet altijd het geval... Ik ben wel eens met dvp`s uit eten geweest, of heb wel eens een bioscoop/cafe bezocht met dvp`s. En naderhand heb ik ze ook wel eens thuis gehad(zonder financieele bijkomstigheden)....Toch bleken enkele van deze dames later niet geheel vrijwillig in dit beroep te zitten.....Maar zolang de heren pooiers hun centen (lees euro`s) maar kregen werden de dames toch redelijk vrij gelaten. Ik kan na 20 jaar wandelen nog steeds niet zeker zeggen welke dame gedwongen werkt en welke niet .


  Nita

 25. #25
  Geregistreerd
  25 december 2008
  Last Online
  13 april 2009 @ 21:57
  Berichten
  21
  Discussies
  1
  Thanks
  0
  Thanked
  0 in 0 posts

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Dalton Bekijk bericht
  Iedere normaal denkende hoerenloper weet na afloop van zijn nummertje of de dame gedwongen wordt of niet want de geketende leven zich niet zo uit als de vrije dames
  Mijn god, hoe naief kun je zijn... Denk jij nu werkelijk dat jij op de kamer kan merken welke dame gedwongen werkt en welke niet?

  Er zijn maar weinig dames die totaal vrijwillig dit werk doen. Er is altijd wel een dwingende motivator, of het nu een pooier of grote schulden zijn... Open je ogen....

 

 

Tags voor deze discussie

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •  
Forumsoftware: vBulletin®, versie 4.2.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Image resizer by SevenSkins
Copyright © 2005 - 2017, IJsberenforum
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 20:26.

Golden Gate 468*60   Babylon 468*60