Bron : AD.nl /Diagnose

Ooit was de prostaat goed voor gegrinnik tijdens de borrelpraat: druppelende heren, een tragikomische oudemannenkwaal. Het gelach is inmiddels verstomd. Prostaatkanker is de nummer één bij mannen.


Een Europese Dag van de Prostaat. Wie had ooit gedacht dat aan deze tamelijk onbeduidende klier, die om onduidelijke redenen in het Nederlands ‘voorstanderklier’ heet, een heuse dag zou worden gewijd.

Komende vrijdag vragen urologen in Europa aandacht voor de prostaat, in het bijzonder de explosieve groei van prostaatkanker. Die heeft inmiddels longkanker verdrongen van de eerste plaats als meest voorkomende vorm van kanker bij mannen.

Dat laatste lijkt overigens een overbodige constatering. Vrouwen hebben immers geen prostaat. Dat biologische feit is echter lang niet bij iedereen bekend. Evenmin weet de leek precies waartoe de prostaat eigenlijk dient.

Dat een vergrote prostaat een weliswaar onaangename, maar aanzienlijk onschuldiger aandoening is dan de dikwijls ernstige prostaatkanker, is ook al geen wijd verbreide wetenschap.

Uroloog Fritz Schröder (69) is professor in ruste, maar ondanks zijn emeritaat is zijn expertise in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam onmisbaar. Trouwens: de kennis en kunde van Schröder op het terrein van de prostaat is van nationale en internationale betekenis. Hij reist letterlijk de wereld rond. Geen congres over prostaataandoeningen is compleet zonder zijn gezaghebbende aanwezigheid. Schröder heeft meer dan driehonderd artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en boeken op zijn naam staan.

Hij is net teruggekeerd van een reis die hem naar Kuala Lumpur, Hongkong en Indonesië voerde; landen waar volgens Schröder prostaatkanker ‘veel minder frequent’ voorkomt. Dat heeft volgens hem alles te maken met het essentiële verschil tussen het westerse en oosterse eetpatroon'Sterfte kan met kwart omlaag'

Voeding is van grote invloed op het ontstaan van prostaatkanker. Het ontbreken van koe en varken in een menu dat veel ‘plantaardige voeding kent, zoals in oosterse landen, heeft een gunstige invloed op het voorkomen van prostaatkanker,’’ aldus uroloog Fritz Schröder.

,,In Japan en China maakt soja een belangrijk deel uit van de dagelijkse voeding en we weten inmiddels dat daar stoffen in zitten die beschermen tegen kanker van de prostaat. Hetzelfde geldt voor een antioxidant als lycopeen, de rode kleurstof in tomaten. Tomatensap, ketchup, tomatenpuree; hoe geconcentreerder, hoe beter.’’

Vermaard is Fritz Schröder door zijn onderzoek naar ‘overdiagnose en overbehandeling’ van prostaatkanker. Volgens de gepensioneerde hoogleraar (‘Al vier jaar, maar ik heb het drukker dan ooit’) is behandeling van prostaatkanker - mits vroeg opgespoord - in 30 procent van de gevallen niet nodig.

,,Dat mag een doorbraak heten. Veel mannen hebben een minder gevaarlijke vorm van prostaatkanker die met controle kan volstaan. Deze groep, veelal zestigers, is eenvoudig te jong en staat nog te veel in het leven om een ingrijpende operatie te ondergaan. Zo’n ingreep heeft consequenties voor het seksuele leven, maar ook de kans op incontinentie is groot. In 30 tot 50 procent van de patiënten is een wait- and-see-beleid (afwachten) veel adequater. Het gaat niet alleen om een kostenbesparing van vele miljoenen, maar - veel belangrijker - om de kwaliteit van leven van deze mannen.’’

In Rotterdam maken ruim 40.000 mannen deel uit van een groot Europees onderzoek waaraan meer dan 250.000 mensen uit acht landen meedoen. Over drie jaar zijn de uitkomsten beschikbaar.

Fritz Schröder: ,,In Nederland wordt jaarlijks bij 7000 mannen prostaatkanker ontdekt. Van hen overlijden er 3000. Wij willen aantonen dat dat sterftepercentage met vroege opsporingstechnieken 25 tot 30 procent kan dalen.’’ In die zin is Schröder een hartstochtelijk pleitbezorger van een bevolkingsonderzoek, zoals dat al lang bij vrouwen (borstkanker) bestaat.

Ook een voorlichtingscampagne over de prostaat(kanker) is volgens hem noodzakelijk. ,,Al zou je alleen maar melden dat dierlijk vet van invloed is op het ontstaan van prostaatkanker en dat het aan te bevelen is om, eenvoudig gezegd, wat meer sojaboontjes te eten.

,,Tegelijk is het natuurlijk moeilijk om de consumptie van melk, kaas en vlees te doorbreken. Als je dat dertig jaar lang hebt geconsumeerd, kun je daar niet ineens radicaal mee stoppen.’’ Voorlopig heeft Schröder, hoe ongelooflijk het ook klinkt bij onderzoek naar de nummer-één-kanker onder mannen in een ontwikkeld land als Nederland, nog te maken met een stevig gat in het budget voor het Rotterdamse deel van het Europese onderzoek.

En dat terwijl in de Verenigde Staten meer dan 100 miljoen dollar per jaar wordt geïnvesteerd om de preventie van prostaatkanker beter in kaart te brengen. Schröder is gedwongen contacten aan te boren, liefdadigheidsavonden te organiseren en beschaafde bedelbrieven te schrijven om zijn vorsingen te kunnen blijven verrichten.

,,Ja,’’ constateert hij, ,,misschien is de prostaat wel een passie.’’

Voor meer informatie kunt u bellen met het Erasmus Medisch Centrum: 010-4632240 / 010-4632243 / 010-4632242