Bron : Volkskrant.nl


AMSTERDAM - Meer dan 95 miljoen geëmigreerde vrouwen wereldwijd sturen jaarlijks vele honderden miljoenen dollars naar familie in hun vaderland. Zij dragen verrassend veel bij aan de economie in hun land van herkomst. De hardwerkende vrouwen hebben echter bitter weinig rechten op de arbeidsmarkt. Niet zelden zijn ze slachtoffer van uitbuiting en seksueel misbruik.

Dat meldt het Wereldbevolkingsrapport 2006 van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (Unfpa), dat woensdag verscheen. Volgende week debatteren de VN over ‘migratie’.

Wereldwijd zijn ruim 95 miljoen vrouwen naar een ander land vertrokken om er te werken, de helft van het totale aantal migranten. Het economisch belang van deze vrouwen wordt nog steeds onderschat, aldus het rapport A Passage To Hope, Women and International Migration. Migrantenvrouwen verdienen weliswaar vaak minder dan mannen maar zij maken een groter deel van hun loon over naar de achterblijvers.

‘Deze vrouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de economie in hun land, maar voor het grootste deel blijven ze zelf onzichtbaar’, zegt Maria Jose Alcala, die voor Unfpa het rapport samenstelde. ‘Hun geld vult hongerige buikjes, het opgestuurde geld bouwt huizen, kleedt kinderen en biedt hen de kans op onderwijs.’

Internationale migranten zijn belangrijk voor het thuisfront: in 2005 stuurden zij – mannen én vrouwen – zo’n 232 miljard dollar naar hun geboorteland. Daarvan ging tweederde naar ontwikkelingslanden. Dat is bijna net zoveel als de 167 miljard dollar die aan ontwikkelingshulp wordt besteed. Een voorbeeld: vanuit de VS wordt jaarlijks 35 miljard euro door 18 miljoen buitenlandse arbeiders naar het vaderland overgemaakt.

Volgens de Unfpa kan migratie voor vrouwen ‘de deur openen naar een nieuwe wereld waarin zij zich kunnen ontplooien, minder discriminatie ervaren en meer vrijheid krijgen’. Er is, aldus het rapport, echter ook een donkere zijde aan het verhaal. Vrouwen hebben weinig rechten en mogelijkheden om legaal te migreren. Zij vormen daarom, meer nog dan mannen, makkelijke prooien voor mensenhandelaren om hen over de grens te krijgen. Dat vergroot het gevaar dat ze terecht komen in illegale fabrieken en prostitutie. Het smokkelen van mensen is bijzonder lucratief. Jaarlijks zou er in deze bedrijfstak 7 tot 12 miljard dollar omgaan.

In slechts 19 landen wordt de status van buitenlandse arbeiders wettelijk beschermd. Het Unfpa-rapport constateert wel een ‘lichte verbetering’. In Hong Kong, China en Singapore heeft slechte behandeling van buitenlandse arbeiders recentelijk geleid tot rechtzaken.