Bron : NOS.nl / STV

Voor slachtoffers van mensenhandel wordt het makkelijker om in Nederland te blijven. Minister Verdonk gaat de regels versoepelen.

De slachtoffers mogen voortaan blijven als ze aangifte doen tegen degenen die hen hier hebben gebracht en dit tot een veroordeling leidt, zo schrijft Verdonk aan de Tweede Kamer.

Ook als er geen veroordeling komt, kunnen slachtoffers in aanmerking komen om permanent in Nederland te blijven. Ze moeten dan drie jaar hebben bijgedragen aan de opsporing en vervolging van de verdachten van mensenhandel.

Nu mogen slachtoffers van mensenhandel alleen in Nederland blijven als ze aannemelijk maken dat terugkeer naar hun eigen land te gevaarlijk is. Vaak lukt dat niet. De nieuwe maatregel moet ertoe leiden dat meer slachtoffers van gedwongen prostitutie aangifte doen.

Registratie slachtoffers
In 2003 werden 257 slachtoffers van mensenhandel bij de Stichting tegen Vrouwenhandel (STV) aangemeld, beduidend minder dan het jaar ervoor (343) en ook minder dan in 2001 (284). Overigens betreft dit geen trend: volgens voorlopige cijfers nam het aantal meldingen in 2004 weer flink toe.

De meeste slachtoffers komen uit Centraal- en Oost-Europa (ongeveer de helft). Dat percentage is al enkele jaren stabiel. Een kwart van de nieuw aangemelde slachtoffers is afkomstig uit Afrika. Het aantal meldingen vanuit dat continent fluctueert enigszins.

Jong
Eén procent van de slachtoffers is jonger dan 13 jaar. Het merendeel is tussen de 18 en 23 jaar oud (44 procent). Vijf procent is veertig jaar of ouder. De meeste bij de STV geregistreerde vrouwen worden gemeld door de politie: in 2003 ging het om bijna tweederde van alle meldingen. Andere meldingen kwamen van particulieren, opvangvoorzieningen en hulpverleningsinstellingen.