Linking Pinguin Prijs voor Loverboyproject

15-08-2006 - Marijke Schouten, Susanne Heuts, Darcy Dautzenberg en Joëlle Bosch hebben dit jaar de Linking Pinguin Prijs gewonnen. De vierdejaars studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) hebben deze prijs gekregen vanwege hun bijzonder afstudeerproject rond het thema loverboys, getiteld Cameleon.


Een excellente aanpak, een maatschappelijk relevant thema, innovatief en zeer toepasbaar. Met die woorden motiveert de jury onder voorzitterschap van Frank Janssen, oud-directeur van de faculteit Gedrag en Maatschappij, het toekennen van de prijs aan dit project. Janssen heeft verleden jaar, bij zijn afscheid van projectbureau ZuydPOOL van Hogeschool Zuyd, deze prijs ingesteld voor studenten die zich bij hun afstuderen of stage inzetten voor een maatschappelijk relevant project. En dat is de problematiek rond de loverboys zeker, ook in Limburg, zeggen de vier MWD-studenten. Alle vier kregen ze los van elkaar tijdens hun stages in het derde jaar signalen dat loverboys in deze provincie actief zijn. Het gaat om jongens die verliefdheid op jonge meisjes veinzen, ze helemaal voor zich winnen en ze dan in de prostitutie dwingen om zelf het geld op te strijken. ”In de Randstad zijn al projecten ontwikkeld om de loverboyproblematiek aan te pakken. Maar in Parkstad Limburg was nog niets,” zegt Marijke Schouten. “Bovendien kunnen ze hier de meisjes makkelijk naar Duitsland of België doorschuiven.” Tijdens hun stages merkten de vier studenten ook dat de hulpverleners nauwelijks weten hoe ze deze problematiek moeten aanpakken. Dat heeft ze uiteindelijk op het idee voor hun afstudeerproject gebracht dat ze in Parkstad hebben uitgevoerd.

Foto: de gelukkige winnaressen van de Linking Pinguin Prijs

Handboeken

De vier studenten hebben drie handboeken ontwikkeld, waarmee een brede kring van hulpverleners aan de slag kan. Het eerste handboek gaat over voorlichting en is onder andere bedoeld voor docenten en ouders. “Door het onderwerp bespreekbaar te maken, hopen we het uit de taboesfeer te kunnen halen”, aldus Susanne Heuts. Het tweede handboek richt zich specifiek op preventie. Welke signalen zijn er die er op duiden dat een meisje in de ban van een loverboy is en zich waarschijnlijk al gedwongen prostitueert. Dit handboek hebben de studenten vooral voor de docenten geschreven, want op scholen kan het nodige gedaan worden om meisjes te beschermen. Het laatste handboek behandelt de hulpverlening. Hoe help je deze meisjes? Ondanks dat ze zich met de handboeken concreet op verschillende doelgroepen richten, benadrukken de vier studenten dat samenwerking in de hele keten – van ouders en school tot en met jeugdhulpverlening en politie – heel belangrijk is wil je de loverboyproblematiek goed kunnen aanpakken.

Geldprijs beschikbaar

De vier studenten zijn blij met de prijs. En ook wel verrast. “We wisten dat we genomineerd waren, maar hadden geen idee dat we gingen winnen. We zijn er wel trots op”, zegt Susanne Heuts. De prijs is, zo vindt Joëlle Bosch, een erkenning en waardering voor het werk. Het beeldje dat als wisselprijs bedoeld is, hebben ze inmiddels in bruikleen gegeven aan hun scriptiebegeleider Hans Maassen. Het mag het komende jaar bij hem op de kamer staan. Een bestemming voor de geldprijs hebben ze ook al in gedachten. Darcy Dautzenberg: “Het zou mooi zijn als we dat kunnen investeren in een vervolg van dit project. Zelf redden we dat niet, daarvoor hebben we steun van een instelling nodig.” Ofschoon er bij het begin van het project veel belangstelling was van alle grote gemeenten in Limburg, heeft zich nu nog geen enkele instantie gemeld. Het viertal hoopt dat dit wel nog gebeurt.


Bron : Hoge School Zuyd
http://www.hszuyd.nl/index.jsp?news=...ve=false#15868