Groot probleem bij heel veel massagesalons !!!! Denk goed na voordat je wat post over sexuele handelingen in een massagesalon.
Bron : Meppeler Courant
07 08 2006

MEPPEL - De Thaise massagesalon Rujina aan de Paradijsweg is één van de meest besproken nieuwe bedrijven in de wijk Haveltermade. De massagesalon doet volgens sommige wijkbewoners afbreuk aan het Wijkontwikkelingsplan Haveltermade en het imago van de wijk. De eigenaar van het naastgelegen fitnesscentrum zegt eveneens bedrijfs- en imagoschade op te lopen door de vestiging van de massagesalon aan de Paradijsweg.


De Thaise massagesalon Rujina aan de Paradijsweg is één van de meest besproken nieuwe bedrijven in de wijk Haveltermade. (Foto: Frens Jansen)

Eigenaar van het Fitnesscentrum R. Verf heeft begin dit jaar getracht om de vestiging van de massagesalon tegen te houden. Hij diende een bezwaarschrift in tegen het verlenen van een lichte bouwvergunning aan de ondernemer P. Knop voor het intern veranderen en het geschikt maken van het bedrijfspand Paradijsweg 9-10, voor de uitoefening van een ‘medische massagesalon’.
Volgens Verf hoort de massagesalon niet aan de Paradijsweg naast zijn bedrijf. De bezwaarmaker maakte er gewag van dat de entrees tot het fitnesscentrum en de massagesalon vlak naast elkaar liggen. Daardoor is het niet denkbeeldig dat bezoekers de panden verwisselen, wat tot overlast en verwarring kan leiden. Volgens Verf begaan klanten van de massagesalon die vergissing met enige regelmaat.

Via een omweg wordt getracht om ter plaatse een ‘erotische massagesalon’ te realiseren, beweerde Verf. Dit zou uit de inrichting blijken, met bijvoorbeeld de plaatsing van een sauna, enkele douches en tweepersoonsmatrassen . Vestiging van een erotische massagesalon acht hij schadelijk voor de uitoefening van zijn onderneming en de ontwikkeling van de wijk Haveltermade. Buurtbewoners wensen alleen anoniem te reageren. ‘Even verderop komt een nieuw winkel en woonplein, terwijl aan de Paradijsweg de prostitutie in de wijk een kans krijgt. Is dat nou wijkontwikkeling?,’ foetert een oudere bewoner van de Hofstedestraat. Thais of erotisch, er hangt toch een zweem van prostitutie rond zo’n bedrijf. Waarom vestigt die man zijn salon niet gewoon in de Voorstraat?, vraagt een bewoonster van de Heinsiusstraat zich af.

Hannie Scheffer van buurt- en speeltuinvereniging Jeugdland laat weten dat de massagesalon nooit op de bestuursagenda heeft gestaan. ‘De buurtvereniging vindt het kennelijk niet iets om zich zo druk over te maken. Mijn persoonlijke mening is: Voor iedereen moet in de wijk een plekje zijn. Ook voor mensen die een massage wensen en dames die die massage geven.’

Erotisch of Thais, dat is de centrale kwestie geweest in de vergunningaanvraag voor de massagesalon. Als het zou gaan om erotische massage dan zou de salon vallen onder de bepaling prostitutiebedrijven en zou de gemeente de vergunning zeker geweigerd hebben. Thaise massage, waarbij geen seksuele handelingen worden verricht, valt echter onder de noemer gezondheid en wellness.

In eerste instantie stelde de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften R. Verf van het fitnesscentrum in het gelijk. De Commissie kreeg namelijk ook sterk de indruk dat de inrichting van het pand, mede gelet op het aantal sauna’s, eerder op een erotische massagesalon duidde dan op een gezondheidscentrum.

Verder zou volgens de commissie nergens uit blijken dat er sprake is van gekwalificeerde medici of fysiotherapeuten. De Commissie achtte de uitoefening van een prostitutiebedrijf dus veel aannemelijker. Door vergunninghouder Knop is eerder een vergunning aangevraagd op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een dergelijk bedrijf. Deze vergunning is geweigerd. Dit geeft, volgens de Commissie, samen met voormelde gegevens een dermate sterke aanwijzing dat het gebruik van het pand op het terrein van erotische massage ligt. Dit gebruik had volgens de Commissie bij de beoordeling van de vergunningaanvraag niet genegeerd mogen worden.

‘Een burger, in dit geval de aanvrager van de bouwvergunning, moet fair worden behandeld en met een open vizier, zonder aanzien des persoons, tegemoet worden getreden,’ vindt de gemeente. Zij gaat er daarom vanuit dat de dienstverlening in de salon niet van erotische aard is. De gemeente gaat daarbij af op geluiden uit de samenleving en van bezoekers. Anita Postma: ‘We hebben niet feitelijk kunnen vaststellen dat het gaat om erotische massage en zodoende verviel de grond om de vergunning te weigeren dan wel de vestiging te verbieden.’

(De heer Knop van massagesalon Rujina was niet voor commentaar bereikbaar).