Bron : stadamersfoort.nl

AMERSFOORT - Woningbouwcorporatie Alliantie Eemvallei vindt niet dat een escortbureau ‘gerund’ mag worden vanuit een huurwoning. De corporatie heeft een huurster in een flat voor 55-plussers aan de Spreeuwenstraat aangeschreven dat ze haar escortbedrijf ‘Hot Massage Escort’ per direct niet vanaf dat adres mag ‘runnen’. Eerder had de gemeente Amersfoort deze huurster wel een vergunning verleend voor het escortbureau. Bewoners van de huurflat voor senioren hadden zich bij de Alliantie Eemvallei beklaagd over deze vergunning.


Alliantie Eemvallei zegt dat in het huurcontract staat dat er geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooid mogen worden vanuit een huurwoning, mits daar van te voren toestemming is voor verleend. Ook activiteiten die voor een escortbureau worden verricht - ook al gaat het alleen om administratieve handelingen - vallen daaronder. Voorlichter Hehenkamp van de corporatie vertelt dat de huurster geen aanvraag had ingediend voor een escortbureau en dat Alliantie Eemvallei er dus geen toestemming voor heeft gegeven.

De gemeente heeft geen contact gehad met de verhuurder over de verleende vergunning. Met het bestemmingsplan in de hand kan een escortbedrijf niet worden tegengehouden: de prostitutie wordt immers op een andere plek aangeboden dan het adres van de vergunning. Tot nu toe heeft de gemeente twee vergunningen afgegeven voor escortbureaus. De Burger Partij Amersfoort heeft het college vragen gesteld over deze zaak.