Bron : AD

ROTTERDAM - Vrouwen maken zich in toenemende mate schuldig aan wildplassen.

Uit recent Belgisch onderzoek is gebleken dat zeker één op de drie vrouwen de blaas illegaal leegt als ze hoognodig moet tijdens een stadsbezoekje. Met name twintigers en dertigers doen dat, bij gebrek aan openbare toiletten.

De onderzoeksresultaten passen in een trend die de Stadspartij in Rotterdam al waarnam in 2003. De partij vroeg het stadsbestuur toen om meer openbare toiletten voor vrouwen, maar die kwamen er niet. In de daaropvolgende jaren is het aantal openbare toiletten voor mannen wel flink uitgebreid. Desondanks is de urineoverlast in Rotterdam volgens onderzoek nog even groot als toen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mannen vaker legaal en vrouwen vaker illegaal hun behoefte doen, waardoor het probleem in omvang gelijk is gebleven.

Lichtpuntje is dat er mogelijk meer Urigienics in Rotterdam komen. De Urigienic is een urinoir voor mannen én vrouwen. De eerste werd in 2003 bij wijze van proef geplaatst op de Groothandelsmarkt.