Wat is chlamydia?

Chlamydia is een soa die veroorzaakt wordt door de bacterie Chlamydia trachomatis. De bacterie kan ontstekingen aan de urinebuis, endeldarm, bijballen, baarmoederhals en eileiders veroorzaken. Echter een infectie met Chlamydia trachomatis kan ook zonder klachten verlopen. Chlamydia wordt meestal door seksueel contact overgebracht, maar kan ook tijdens de geboorte worden overgedragen. In Nederland is chlamydia één van de meest voorkomende soa.

Uit de gegevens van het Soa-peilstation blijkt dat er in 2003 3.731 nieuwe gevallen van chlamydia zijn gevonden. Van de vrouwen met een chlamydia-infectie is 67% jonger dan 25 jaar. Chlamydia komt relatief meer voor bij allochtone jongeren (met name bij Surinamers en Antillianen).

Stijging chlamydia incidentie

In de periode 2000-2003 is het totaal aantal nieuwe gevallen van chlamydia met 28% gestegen.

Toename onveilig seksueel gedrag

Toename van soa duidt op toename van onveilig seksueel gedrag. Omdat chlamydia vaak onopgemerkt verloopt (zonder klachten), kan de infectie zich gemakkelijk verspreiden. Ten gevolge hiervan neemt ook het aantal gevallen van chlamydia toe