Over prostitutie
In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, is prostitutie niet onstaan als handelsvorm, zoals deze nu bekend is.
Naar alle waarschijnlijkheid is prostitutie onstaan bij de overgang van de promescueus levende primitieve mens, naar een monogame levensvorm. De aard van het beestje???
Toen onstonden de drie eerst voorkomende vormen van prostitutie, namelijk de gast-, reis- en tempelprostitutie. Het is echter zeer moeilijk deze vormen te vergelijken met de prostitutie, zoals heden ten dage bekend.
Een korte omschrijvng van deze vroegere vormen van prostitutie.

Reisprostitutie:
Deze vorm van prostitutie werd vooral waargenomen in Mongolië, bij de aldaar levende stammen.
Priesters, reizigers, jagers nemen op hun reis een vrouw mee, die hen niet alleen helpt bij het werk, maar ook seksuele diensten verleende aan hen. Voor deze heren was deze vrouw echter een tijdelijke vrouw, na de reis ging de vrouw, na betaling uiteraard, haar eigen weg, en werd er dan ook een einde gesteld aan deze kortstondige relatie.

Gastprostitutie:
Bij de eskimo's was het een oud gebruik hun vrouw beschikbaar te stellen voor hun gasten, die dus met haar seksueel contact mochten hebben.
Verder was het ook gebruikelijk dat de jager bij de eskimo's, indien zijn echgenote ziek was, de buurvrouw mocht lenen. Hij mocht dan met haar het bed delen wanneer hij op jacht ging.

Tempelpostitutie:
In het Oude Griekenland eerde men de godin der liefde, Aphrodite.
Hun hele leven hadden vrouwen de godsdienstige plicht tot gewijde prostitutie, en ze noemden hen dan ook tempelslavinnen. Uit de originele term 'ierodoules', onstond dus het woord 'prostituée'.
Tijdens de godsdienstige erediensten offerden deze meisjes hun maagdelijkheid aan de goden, waarna ze hun hele leven tempelslavinnen bleven.

Verder nog enkele andere interessante weetjes over 'prostitutie' van voor onze tijd.

Bij de Navajo Indianen was het normaal dat een vrouw niet wilde trouwen. Het stond haar vrij een eigen hut te nemen en zoveel mannen te ontvangen als ze wilde. Vaak reisde zo'n vrouw van dorp tot dorp om geschikte mannen te vinden om mee te stoeien.
Bij weer een andere stam was het de gewoonte, dat vrouwen tijdens feesten met zoveel mannen konden slapen als ze wensten. Betaling daarvoor was ongewenst, dan kon je een ernstige ziekte oplopen.
In Alaska kwamen groepshuwelijken voor.
Het was daar heel gewoon, wanneer een getrouwde vrouw ook een of meer minnaars in haar huis uitnodigde.

Tot slot nog een definitie van prostitutie:

"Prostitutie is een uitgesproken vorm van buitenechtelijk geslachtsverkeer, die zich daarin onderscheidt, dat het zich prostituerende individu zich meer of minder blindelings aan een onbepaald aantal personen aanbiedt, openlijk en bij voortduring, zelden zonder beloning, die zich meestal uit in een beroepsmatige aanbieding tot de bijslaap of andere geslachtelijke handelingen of verdere geslachtelijke prikkeling en bevrediging verschaft en uitlokt en die door deze beroepsmatige ontucht een uitgesproken type wordt"

witchmaster - en nu naar het SKW :D