De strijd die de stad Brussel voert tegen de straatprostitutie heeft in 2005 geleid tot 173 uitwijzingen. 126 prostituees werden onmiddellijk naar hun thuisland teruggestuurd of kwamen terecht in een gesloten centrum. Zo'n 47 hoertjes kregen het bevel het grondgebied te verlaten. Dat maakte de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans vandaag bekend. Volgens hem daalt het aantal straatprostituees gestaag.

De problematische straatprostitutie in Brussel concentreert zich vooral in de Handels- of Alhambrawijk. De stad Brussel kreeg de afgelopen jaren veel kritiek van buurtbewoners en besliste in 2005 het aantal controles sterk op te voeren, tot twee per maand. Er kwam ook een mobiel commissariaat.

466 administratieve controles
De Brusselse politie deed in 2005 23 operaties en in totaal 466 administratieve controles, tegenover 436 het jaar voordien. De agenten controleerden zo 301 prostituees (293 in 2004) van 33 verschillende nationaliteiten. Ruim een derde van de hoertjes komt uit Oost-Europa. Ze vormen de grootste groep. Het gaat vooral om Bulgaarse meisjes.

De controles leidden in ruim een kwart van de gevallen tot repatriëring of plaatsing in een gesloten centrum. In een op de tien gevallen kreeg de prostituee het bevel het land te verlaten. De politie stootte ook op tien minderjarigen, tegenover vier in 2004. De overige 61 procent werd na controle vrijgelaten. In slechts twee gevallen volgde een gerechtelijk proces-verbaal.

Minder straatprostituees
Het aantal straatprostituees daalt verder. Volgens Thielemans registreerde zijn korps in 2004 66 procent minder straatprostituees dan in 2003. "In 2005 zet die trend zich door, al zijn de verschillen per controle soms groot", aldus Thielemans. "Het gaat nu om een groep van een tiental meisjes. Opvallend is de daling van het aantal Bulgaarse meisjes en de relatieve stijging van meisjes van Belgische origine."

Volgens Thielemans wijst die evolutie erop dat zijn plan vruchten afwerpt. "We willen met onze operaties vooral strijden tegen de mensenhandel. Dat er minder Bulgaarsen werken, is een indicatie van succes. In 2004 konden we bovendien 52 pooiers oppakken."

Strijdplan tegen mensenhandel
De Brusselse burgemeester kondigde midden november een strijdplan aan tegen mensenhandel, vooral gericht tegen straatprostitutie en pooiers. De stad maakte bekend dat ze het fenomeen wil aanpakken door een zware taks te heffen op zogenaamde rendez-voushuizen.

Rendez-voushuizen zijn plaatsen waar prostituees klanten ontvangen, nadat ze die op straat geronseld hebben. De stad zal nu per ruimte in zo'n huis een taks van 2.500 euro heffen. Het bedrag loopt snel op, zodat het een impact heeft op kapitaalkrachtige pooiers. Het zou gaan om 14 hotels.

Nultolerantie
De Brusselse politie zal ook in 2006 blijven controleren. Er blijft een soort nultolerantie heersen. Agenten controleren of de prostituees legaal in het land verblijven, onderzoeken zoveel mogelijk voertuigen, wijzen bestuurders op het plaatselijk verkeer van de buurt en stellen systematisch proces-verbaal op voor iedere inbreuk op de verkeerswetgeving. Tussen 7 november en 31 december controleerde de politie zo 2.416 mensen, 2.007 voertuigen en stelde ze 700 processen-verbaal op.

De Brusselse burgemeester dringt intussen nog altijd aan op een debat over het statuut van prostituees. Thielemans hoopt op een wetgevend initiatief, waardoor het voor plaatselijke besturen duidelijk wordt hoe ze het fenomeen kunnen bestrijden. Nu is straatprostitutie niet bij wet verboden.

Bron: Het Laatste Nieuws 30/1/2006.

Anvers :wink: